Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő

TOP REPAIR Kft.
Székhelye: 9062 Kisbajcs, Árpád u. 34. 2/6.
Adószáma:27077175-2-08
a továbbiakban: Adatkezelő
Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: toprepair.hu@gmail.com, tel.: +36 70 593 9393.

Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

A kezelt adatok köre

A honlapot bárki látogathatja személyes adatok megadása nélkül, kivétel ez alól a Google Analytics által begyűjtött IP-cím és látogatás időpontja. Szolgáltatásaink igénybevételéhez viszont a következdő adatokra lehet szükségünk, illetve Mi(TOP REPAIR KFT.), mint adatkezelők a következőképpen kezeljük az Ön számunkra megadott személyes adatait:

 • Azonosító és elérhetőségi adatok* - név, email cím, telefonszám, cím/székhely, szem. ig. szám/cégjegyzékszám, adóazonosító/adószám
  Cél(ok)
  Kapcsolatfelvétel, kommunikáció és javítások teljesítése
 • Javítandó gépjármű részletei*- márka, modell, vin, biztosító neve, káresemény dátuma, Lízingcég neve
  Cél(ok)
  Javítás teljesítése
A fent felsorolt, *-gal jelzett adatelemek megadása kötelező. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudjuk teljesíteni a kérését. A fent felsorolt adatokat ezen szerződéses kapcsolat megszüntetését követően három évig tároljuk.
Címzettek
  Az Ön személyes adatainak megosztására az alábbi címzettek számára kerül sor:
 • Azonosító és elérhetőségi adatok
  Címzett(ek)
  Adott bíztosító, adott lízingcég
 • Javítandó gépjármű részletei
  Címzett(ek)
  Adott bíztosító, adott lízingcég

Technikai adatok (cookie-k)

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldalon való viselkedését elemezzük, akkor böngészője megfelelő beállításait használva le tilthatja a cookie-k tárolását.

Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

- gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
- védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, valamint
b) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Oldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy analytics sütiket (cookies) használunk, melyekre azért van szükségünk, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk.